Konsultacje

Centrum Medyczne Gizińscy

(konsultacje i zabiegi operacyjne)

85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 9a

tel. +48 609777709

Centrum Medyczne Ikar

85-001 Bydgoszcz, ul. Fromborska 18

(konsultacje, też do zabiegów w innych placówkach)

tel. +48 52 3226666